Menu

een week van tevoren werd het enthousiasme voor de HR Summerschool online zichtbaar, op LinkedIn, Google+ en Twitter. Dit zorgde er woensdagochtend voor dat het voelde alsof iedereen elkaar al een beetje kende. Ondanks het volle programma bleef het enthousiasme, het energieniveau en de fijne groepsdynamiek gedurende de drie dagen volop aanwezig. De mooie locatie die ’s ochtends ruimte bood voor een sessie in de zon en ’s avonds voor outdoor cooking droeg daar ook zeker aan bij.

Het programma zat vol met hele diverse maar vooral inspirerende sessies. Ik zal een paar onderdelen uitlichten:

Openingsspeech

In zijn openingsspeech zette Jaap Jongejan meteen de toon. Diverse punten die hij aankaartte bleken tijdens de Summerschool een rode draad te gaan vormen. Daarbij denk ik vooral aan persoonlijk leiderschap en identiteit. Wees je bewust van de waarden waar je naar handelt maar herken vooral ook de systemen die jouw handelen bepalen. Dat systemen al een tijd bestaan betekent niet dat zij nu of in de toekomst goed functioneren. Zoals ook tijdens de andere dagen zou blijken, is het juist de toegevoegde waarde van ons als young professionals om hier alert op te zijn en duidelijk te maken dat het ook anders kan. En vaak ook moet, om (als organisatie) voorbereid te zijn op de toekomst.

Effectory

Als young professionals zijn we erg benieuwd naar waar we onze eerste stappen op de arbeidsmarkt zullen zetten. Lieke Galema liet zien dat het mogelijk is om als starter meteen een leuke baan te vinden, zoals zij die heeft gevonden bij Effectory. In de presentatie die Arne Berends en Lieke samen gaven, ging het over de toekomst, over sociale innovatie. Mooie ideeën kwamen voorbij die al bij enkele organisaties worden toegepast, zoals minder managers, zelfsturende teams en veel transparantie. Ideeën die wij in de toekomst hopelijk in praktijk kunnen brengen.

Mooi was dat dat Effectory de crisis benoemde als transformatie. Deze positieve blik vooruit typeerde alle sprekers tijdens de Summerschool.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast alle inspirerende en meer inhoudelijke sessies waren er ook een paar momenten om aan onze persoonlijke ontwikkeling te werken. Op deze momenten zorgden relatief simpele opdrachten ervoor dat we meer inzicht in onszelf kregen. Vijf keer de vraag gesteld krijgen wat jouw werkelijke kracht is maakt dat je daar echt over na gaat denken en een laag dieper gaat dan normaal. Bij mij heeft het ervoor gezorgd dat ik mijn kracht meer ben gaan waarderen en me realiseer hoe waardevol het kan zijn in een HR functie. Daarnaast ben ik me er ook bewust van geworden dat ik een tegenovergestelde kracht erg belangrijk vind en dat ik me daar nog in kan ontwikkelen.

Pensioenen

Pensioenen zijn saai, het domein van de financiële afdeling en te ingewikkelde materie voor de HR professional. Allemaal niet waar. Hans Kennis (Montae Pensioenen) heeft ons in twee uur tijd belangrijke basiskennis bijgebracht over pensioenen. Het was een enorm verhelderend ‘college’ en erg jammer dat dit bij de meeste (HR) opleidingen ontbreekt in het curriculum. Pensioenen hangen samen met onderwerpen op zowel macro, meso als micro niveau en dat maakt het interessant. Je kunt ideeën hebben over het gehele pensioenstelsel in Nederland maar ook over het ‘beste’ soort pensioen voor een werknemer met een bepaald inkomen. Slotconclusie: Wees niet bang om de pensioenregelingen van jouw organisatie eens nader te bekijken en wie weet zelfs aan te passen!

Business case

Naast de sessies werd aan 6 groepjes gevraagd om een nieuw idee in de markt te zetten. Dit zorgde ervoor dat alle thema’s die voorbij kwamen potentiële input waren voor dit idee. Er waren maar een paar uurtjes beschikbaar om hieraan te werken en bij de ene groep verliep het brainstormproces wat soepeler dan bij anderen maar uiteindelijk stonden er vrijdagmiddag zes sterke ideeën. Deze werden beoordeeld door een jury met niet de minste namen. Dat voerde de spanning dan ook behoorlijk op. De ideeën en presentaties liepen erg uiteen en vormden een mooie afsluiting van drie intensieve dagen. De drie prijzen die mogelijk gemaakt werden door Lagerweij & partners, AFAS en HRZone zorgden voor een extra dosis enthousiasme aan het eind. Fantastisch dat organisaties uit het werkveld een initiatief als de HR Summerschool op zo’n sympathieke manier ondersteunen.

Quotes van sprekers

Dat het als starter niet erg is om nog geen duidelijke visie te hebben is wel duidelijk geworden, maar ook dat de sprekers inmiddels wel een heldere visie hebben op HR en werk. Een aantal quotes:


- Mariska van IJzerloo (Arcadis) ziet niet in waarom je parttime zou willen werken, ze vindt dat je dan een dief van je eigen portemonnee bent. Werk (zeker op haar niveau) is niet te plannen op bepaalde dagen en gaat continu door. Ze zoekt zelf de balans in werk-privé door bijvoorbeeld na een zakenreis een paar dagen thuis te werken zodat ze tijd door kan brengen met haar gezin.

- Mariska van IJzerloo (Arcadis) gaf de tip om onszelf onmisbaar te maken met vaardigheden die de oudere generatie niet altijd beheerst, zoals het kunnen maken van infographics of precies weten hoe LinkedIn werkt. Zorg dat je je een paar dagen in dit soort onderwerpen verdiept en je creëert weer meer toegevoegde waarde en een manier om jezelf onmisbaar te maken.

- Susanne Koenders (HvA): Creëer een beweging, op welk niveau dan ook! Begin in jouw eigen beïnvloedingsfeer, wees creatief en gebruik vooral ook humor om de verandering die jij in beweging wilt zetten te starten.

- Susanne Koenders (Hva) gaf ons als startende HR professionals drie tips mee. Ten eerste, geloof in jezelf en weet wat je kunt. Ten tweede, zorg dat de basis voor HR, de administratie, op orde is. En ten slotte, ga de werkvloer op, loop mee met medewerkers en leer zo de organisatie kennen zodat je weet waar je jouw verandering zou kunnen laten beginnen.

- Laura Kerckhoffs (AFAS): Laat zien dat het anders (niet hetzelfde als beter) kan!

- Laura Kerckhoffs (AFAS) onderschreef ook de stelling dat transparantie goed is voor een organisatie. Bij AFAS zijn ze hier zelf een goed voorbeeld van. Daar blijkt dat het openbaar maken van targets en behaalde resultaten goed is voor de betrokkenheid van medewerkers bij elkaar en de organisatie. Het zorgt ervoor dat collega’s iemand kunnen steunen die even zijn targets niet heeft gehaald of juist een collega kunnen feliciteren die wel zijn targets wel behaald.

- Paul Geertsema (SBI) gaf de tip om jezelf af te vragen of jouw eigen ‘why’ (waarom doe je wat je doet?) aansluit op de ‘why’ van jouw organisatie of van de organisatie waar jij wilt werken.

 

Simone Teerink, Student Strategisch HRM (Universiteit Utrecht) en afstudeerstagiaire bij Siemens

Simone

Meer HRcommunity

Initiatieven HRtalent

Volg ons

Log In

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?